Anna Huszczo

Anna Huszczo

KLAWESYN, FORTEPIAN HISTORYCZNY

Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Elżbiety Stefańskiej  (studia magisterskie) oraz w klasie prof. Magdaleny Myczki (studia podyplomowe).  Umiejętności gry na instrumencie poszerzała podczas licznych kursów mistrzowskich w kraju i za granicą u m.in.: Colina Tillneya, Collina Bootha, Kennetha Weissa, Annelie de Man, Terese de Goede, Lilianny Stawarz, Leszka Kędrackigo, Nicolasa Parla, Marco Vitale, Katarzyny Drogosz oraz Christine Schornsheim.

Obecnie studiuje grę na fortepianie historycznym w klasie Katarzyny Drogosz w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

 

Brała udział w projektach organizowanych przez: Operę Bałtycką, Filharmonię Narodową, Balet Dworski Cracovia Danza  oraz Sinfoniettę Cracovię. Współpracuje z Radomską Orkiestrą Kameralną, Tarnowską Orkiestrą Kameralną, Sinfoniettą Cracovią, Krakowską Orkiestrą Kameralną, Krakowską Operą Kameralną oraz Capellą Cracoviensis.  Jest członkiem zespołu muzyki dawnej  Il Vento oraz duetu klawesynowego ClaveDuo.